RUT 3
AFR53
3
Die lossingsreg.
1TOE sê haar skoonmoeder Naómi vir haar: My dogter, sal ek nie vir jou 'n #Rut 1:9rusplek soek, dat dit goed met jou kan gaan nie?
2Nou dan, is Boas #Rut 2:8by wie se diensmeisies jy gewees het, nie ons #Rut 2:1bloedverwant nie? Kyk, hy wan vannag op die vloer gars uit.
3Was jou dan en #II Sam. 14:2salf jou en trek jou klere aan, en gaan af na die vloer toe; laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie.
4Maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap; kom dan nader, maak sy voetenent oop en gaan lê; en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen.
5En sy antwoord haar: Alles wat u sê, sal ek doen.
6Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen net soos haar skoonmoeder haar beveel het.
7Nadat Boas geëet en gedrink het, en #Rigt. 19:6sy hart vrolik was, en hy gaan slaap het by die ent van die hoop, het #Rigt. 4:21sy stilletjies gekom en sy voetenent oopgemaak en gaan lê.
8En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en — daar lê 'n vrou aan sy voetenent.
9En hy vra: Wie is jy? Toe antwoord sy: Ek is Rut, u dienares; #Eség. 16:8; vgl. Deut. 22:30brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser.
10En hy sê: #Rut 2:20Geseënd is jy deur die Here, my dogter! Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jongmanne, arm of ryk, aan geloop het nie.
11Wees dan nou nie bang nie, my dogter; alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n #Spr. 12:4; 31:10deugsame vrou is.
12Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, #Rut 4:1maar daar is nog 'n losser, nader as ek.
13Bly vannag oor; en as hy jou môre #Deut. 25:5; Rut 4:5wil los, goed, hy kan los; maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ék jou los, #Rigt. 8:19; I Sam. 14:39; II Sam. 12:5; Jer. 4:2; 5:2so waar as die Here leef! Bly lê tot môre.
14En sy het tot die môre #Vers 8aan sy voetenent bly lê. Maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan; want hy het gesê: Dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie.
15Daarna sê hy: Gee die tjalie wat jy om het, en hou dit oop. En sy het dit oopgehou, en hy het ses mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan.
16Toe sy by haar skoonmoeder kom, het dié gevra: En toe, my dogter? En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het,
17en gesê: Hierdie ses mate gars het hy my gegee, want hy het gesê: Jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie.
18En sy antwoord: #Jes. 30:7; vgl. Ps. 37:3,5Sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval; want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953