Parallel
93
Die Koningstroon bo die volkesee.
1 # I Kron. 16:31 DIE Here is Koning; #Ps. 104:1Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, Hy het Hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie.
2 # Ps. 45:7 Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid af is U.
3Die riviere, o Here, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef; die riviere verhef hulle geraas!
4 # Ps. 65:8 Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte!
5U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, Here, tot in lengte van dae!