PSALMS 76
AFR53
76
God die Regter en Redder.
1VIR die musiekleier; met #Ps. 4:1snaarinstrumente. ’n Psalm van Asaf. ’n Lied.
2 # Ps. 48:2,4 God is bekend in Juda, sy Naam is groot in Israel.
3Ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning.
4Daar #Ps. 46:10het Hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog. Sela.
5Glansryk is U, heerlik van die #Nah. 2:13roofberge af!
6Geplunder is die sterkes van hart; hulle #Ps. 121:3,4; Jer. 51:39; Nah. 3:18het hul slaap gesluimer, en geeneen van die dapper manne het hulle hande gevind nie.
7Deur u dreiging, o God van Jakob, het #Nah. 2:13strydwa en perd saam bedwelmd geraak.
8U, vreeslik is U, en wie kan #Ps. 130:3voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het?
9Uit die hemel het U ’n oordeel laat hoor; die aarde het gevrees en stil geword,
10toe God opgestaan het vir die gerig, om al die ootmoediges van die land te verlos. Sela.
11 # Ex. 9:16; Ps. 65:8 Want die grimmigheid van die mens moet U loof; met die oorblyfsel van grimmighede gord U Uself.
12 # Ps. 50:14 Doen geloftes en betaal dié aan die Here julle God! Laat almal wat rondom Hom is, #Ps. 68:30geskenke bring aan die Vreeslike,
13wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die konings van die aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953