PSALMS 60
AFR53
60
Gebed en vertroue ná ’n neerlaag.
1VIR die musiekleier; #Ps. 45:1; 80:1op die wysie van: „Die Lelie van die Getuienis.” ’n Gedig van Dawid, #II Sam. 1:18om te onderrig.
2Toe hy #II Sam. 8:3 ens.oorlog gevoer het teen die Arameërs van Mesopotámië en die Arameërs van Soba, en Joab teruggekom en die Edomiete verslaan het in die Soutdal, twaalfduisend.
3 o God, U het ons verstoot, ons vanmekaar geskeur; U was toornig; herstel ons!
4U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!
5U het u volk harde dinge laat sien; U het ons #Jes. 51:17bedwelmende wyn laat drink.
6U het aan die wat u vrees, #Jes. 5:26’n banier gegee, om te vlug vir die boog! Sela.
7 # Tot vers 14: Ps. 108:7 ens. Sodat #Deut. 33:12u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!
8God het gespreek #Ps. 89:36in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil #Jos. 17:7Sigem verdeel en die dal van #Gén. 33:17Sukkot afmeet.
9 # Jos. 13:29 ens. Gílead is myne en Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is #Gén. 49:10my veldheerstaf.
10 # II Sam. 8:2 Moab is my waskom; op #II Sam. 8:14Edom werp Ek my skoen; jubel oor My, o Filistéa!
11Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie kan my lei tot in Edom?
12Het Ú, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.
13Verleen ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is ydelheid.
14In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953