PSALMS 57
AFR53
57
My hart is gerus!
1VIR die musiekleier; op die wysie van: #Ps. 58:1„Moenie verwoes nie.” Van Dawid. ’n Gedig, #I Sam. 22:1; 24:1-4; Ps. 142:1toe hy vir Saul in die spelonk gevlug het.
2Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en #Rut 2:12in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.
3Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.
4Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur.
5Ék moet onder leeus lê, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en #Ps. 52:4wie se tong ’n skerp swaard is.
6Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!
7Hulle het #Ps. 9:16’n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; #Ps. 119:85hulle het ’n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in. Sela.
8 # Tot vers 12: Ps. 108:2 ens. My hart is gerus, o God, my hart is gerus; ek wil sing en psalmsing.
9 # Rigt. 5:12 Waak op, #Ps. 30:13my eer! Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak!
10Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies.
11Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke.
12Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953