PSALMS 44
AFR53
44
Hulpgeroep van die martelaarsgemeente.
1VIR die musiekleier. Van #Ps. 42:1die kinders van Korag. ’n Onderwysing.
2 o God, met ons ore het ons dit gehoor, #Ex. 12:26ons vaders het ons dit vertel: ’n werk het U gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd.
3U self het met u hand #Jos. 3:10nasies verdrywe, maar #Ex. 15:17húlle geplant; U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit.
4Want hulle het die land nie #Jos. 24:12deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en #Ps. 89:16die lig van u aangesig, #Deut. 4:37omdat U ’n welbehae in hulle gehad het.
5 # Ps. 74:12 U self is my Koning, o God! #Ps. 133:3Gebied die oorwinninge van Jakob.
6Deur U sal ons ons teëstanders #Deut. 33:17omstoot; in u Naam sal ons hulle #Ps. 60:14vertrap wat teen ons opstaan.
7Want #I Sam. 17:47; Ps. 33:16ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie;
8maar U het ons verlos van ons teëstanders en ons haters beskaamd gemaak.
9In God roem ons die hele dag, en u Naam sal ons loof tot in ewigheid. Sela.
10En tog het U ons #Ps. 60:3,12; Tot vers 23: vlg. Ps. 89:39-46verstoot en tot skande gemaak, en U trek nie saam met ons leërs uit nie.
11U laat ons agteruitwyk vir die teëstander, en ons haters plunder na hartelus.
12U gee ons oor soos slagvee, en U het ons #Lev. 26:33; Ps. 106:27onder die nasies verstrooi.
13 # Deut. 32:30 U verkoop u volk vir niks en het nie baie verdien deur hulle #Jer. 15:13koopprys nie.
14U maak ons ’n smaad vir ons bure, #Ps. 79:4’n spot en beskimping vir die wat rondom ons is.
15U maak ons #Jer. 24:9’n spreekwoord onder die nasies, ’n #II Kon. 19:21hoofskudding onder die volke.
16My skande is die hele dag voor my, en die skaamte van my aangesig oordek my;
17weens die stem van die smader en lasteraar, weens die blik van #Ps. 8:3die vyand en wraakgierige.
18Dit alles het oor ons gekom, en tog het ons U nie vergeet en nie #Ps. 18:22bedrieglik gehandel teen u verbond nie.
19Ons hart het nie agteruitgewyk nie, en ons gange het #Job 23:11van u pad nie afgebuig nie,
20alhoewel U ons verbrysel het in ’n plek van #Jes. 34:13jakkalse en ons met #Job 3:5’n doodskaduwee oordek.
21As ons die Naam van onse God vergeet het en #Job 11:13ons hande uitgebrei het na #Ps. 81:10’n vreemde god —
22sou #Job 31:14; Ps. 139:1God dit nie naspeur nie? Want Hy ken die geheime van die hart.
23Maar #Rom. 8:36om U ontwil word ons die hele dag gedood; ons word gereken as slagskape.
24Ontwaak! Waarom slaap U, Here? Word tog wakker! Verstoot nie vir ewig nie!
25Waarom verberg U u aangesig, vergeet U ons ellende en ons verdrukking?
26Want ons siel is in die stof neergebuig; ons buik kleef aan die aarde.
27Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953