Parallel
29
’n Onweerspsalm.
1 ’n PSALM van Dawid.
Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte!
2Gee aan die Here die eer van sy Naam; aanbid die Here in #I Kron. 16:29heilige sieraad!
3Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder; die Here is op die groot waters.
4Die stem van die Here is met krag; die stem van die Here is met heerlikheid.
5Die stem van die Here breek seders; ja, die Here verbreek die seders van die Líbanon;
6en Hy laat hulle #Ps. 114:4,6opspring soos ’n kalf, die Líbanon en #Deut. 3:9Sirjon soos ’n jong buffel.
7Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit.
8Die stem van die Here laat die woestyn bewe; die Here laat die woestyn van Kades bewe.
9Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!
10Die Here het gesit oor die Watervloed; ja, die Here sit as Koning tot in ewigheid.
11Die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede.