PSALMS 26
AFR53
26
Dink aan my opregtheid!
1 ’n PSALM van Dawid.
# Ps. 7:9; 35:24; 43:1 Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en #Ps. 25:2vertrou op die Here sonder om te wankel.
2 # Ps. 17:3; 139:23 Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart;
3want u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid.
4 # Ps. 1:1; Jer. 15:17 Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie.
5Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie.
6 # Ex. 30:19; Deut. 21:6; Ps. 24:4; 73:13 Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o Here,
7om die stem van lof te laat hoor en om al u #Ps. 9:2wonders te vertel.
8 # Ps. 27:4 Here, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid.
9Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie,
10in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery.
11Maar ék wandel in my opregtheid; verlos my en wees my genadig.
12My voet staan op gelyk grond; #Ps. 22:26ek sal die Here loof in die vergaderings.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953