PSALMS 21
AFR53
21
Danksegging vir die oorwinning.
1VIR die musiekleier. ’n Psalm van Dawid.
2 o Here, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!
3U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.
4Want U #Ps. 59:11kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; #II Sam. 12:30op sy hoof sit U ’n kroon van fyn goud.
5Die lewe het hy van U begeer; #Ps. 61:7U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.
6 # Ps. 8:6 Groot is sy eer deur u hulp; #Ps. 104:1majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.
7Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.
8Want die koning vertrou op die Here, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.
9U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.
10U sal hulle maak #Mal. 4:1soos ’n vurige oond as U verskyn; die Here sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.
11U sal #Ps. 37:28hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.
12Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het ’n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.
13Want U sal hulle dwing om te vlug; #Ps. 7:13met u boogsnare sal u mik op hulle gesig.
14Verhef U, Here, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953