PSALMS 10
AFR53
10
Teenoor hoogmoedige vyande word toevlug geneem tot God.
1 o Here, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid?
2In sy trotsheid #Ps. 109:16vervolg die goddelose die ellendige. #Ps. 5:11Laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het!
3Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel; en hy seën hom wat onregverdige wins maak, hy verag die Here.
4Die goddelose, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek nie: daar is geen God nie — dit is al sy gedagtes!
5Sy weë is altyd voorspoedig; hoog daarbo is u gerigte, weg van hom af; al sy teëstanders — hy blaas op hulle.
6Hy sê in sy hart: #Ps. 15:5Ek sal nie wankel nie; van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie.
7 # Rom. 3:14 Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking; onder sy tong is moeite en onreg.
8Hy sit in die hinderlae by die dorpe; in skuilplekke maak hy die onskuldige dood; sy oë loer op die ongelukkige.
9Hy loer in die skuilhoek soos ’n leeu in sy lêplek; hy loer om die ellendige te vang; hy vang die ellendige deur sy net toe te trek;
10en verbryseld sink dié terneer, en die ongelukkiges val in sy mag.
11Hy sê in sy hart: God vergeet dit; Hy verberg sy aangesig; vir ewig sien Hy dit nie.
12Staan op, Here! o God, hef u hand op; vergeet die ellendiges nie!
13Die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart: U #Ps. 9:13soek dit nie?
14U het dit gesien; want U aanskou die moeite en verdriet, sodat ’n mens dit in u hand sal gee. Aan U gee die ongelukkige dit oor; U was ’n helper van die wees.
15Verbreek die arm van die goddelose en slegte; besoek sy goddeloosheid totdat U niks vind nie!
16Die Here is Koning vir ewig en altyd; die heidene het vergaan uit sy land.
17 Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor; U sal hulle hart versterk, u oor sal luister
18om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen #Vgl. Job 13:25mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953