Juan 1
POK
1
Re' ruq'oral i Dios xkorjik chi winaq
1Noq xtz'uhkrik chaloq i wach ak'al,
xa wilik wo' chik chaloq i Atoob'laj Q'orik.
Eh xa wilik wo' cho ruuk' i Dios pampeet, eh Dios wo' hoq.
2Re' reh xa wilik wo' chik cho ruuk' i Dios pampeet.
3Re' reh xye'arik chi yejeb'jik ruum i Dios chu'nchel i chib'ih jariik i wilik.
Eh ma' xtaj i chib'ih jariik wilik chi ma' ta ruum i reh xkorjik.
4Eh re' wo' reh inye'wik juneliik k'acharik.
Eh re' k'acharik wili insihq'inik reh i kánima chi winaq chi ixoq.
5Re' Saqum re' re' insihq'inik chupaam taqe i q'equm,
re' taqe i q'equm ma' inki a'n ta ruchupariik.
6Eh xwihik wo' chaloq jinaj i winaq, Juan rub'ihnaal, re' i xpa'ab'jik cho ruum i Dios, 7chi re' reh naa ruq'oriik rukorkiil i Saqum. Reh naq, chi chu'nchel naakinimaniik reh i naa ruq'orom. 8Re' Juan ma' re' tee reh i Saqum xa xpa'ab'jik la' cho ruum i Dios chuq'orariik rukorkiil i Saqum.
9Eh re' i korik Saqum re' re' k'ulik i rub'an ayu' wach ak'al,
re' insihq'inik reh i kánima chi winaq chi ixoq.
10Re' Atoob'laj Q'orik wilik chik ayu' wach ak'al.
Atoob' ta reh wo' reh xyej-anik i wach ak'al,
re' i tinamit xama' xkiyeew ta wo' rajaawriik.
11Re' reh, re' naq taqe i rutinamiit xchalik ruko'leej xa re' la',
re' i rutinamiit xama' xkik'ul ta wo' hoq.
12Eh re' taqe i xik'ulwik reh, i xinimanik reh,
xuyeew q'ab' keh chi xukoj taqe
chi rak'uun rixq'uun i Ajaab'ees Dios.
13Re' keh rak'uun rixq'uun i Dios chik taqe,
ma' ruum ta chi aasjinaq taqe ruuk' i kituut kajaaw,
ruum la' chi re' Dios xraaj chi
rak'uun rixq'uun taqe.
14Re' i Atoob'laj Q'orik xuyejaa' riib' chi winaq,
xk'acharik chi qaxilak, xiik' naah i k'axooj ruuk', korik wach ruk'ux.
Re' hoj xqilow i ruloq'il, re' i ruloq'il i raJaaw,
ruum xa re' wo' reh jinaj chi Ak'uunb'ees.
15Re' i Juan i ruq'orom wo' cho rib'iral i re', noq xuq'or chi je' wili: Re' aj i wili xnuq'or taq cho rib'iral aweh chi jinaj i k'ulik iloq reh chi wiij i hin q'e' nim rajaawriik chi nuwach i hin, ruum xa wilik wo' chaloq noq komajaa' kin-aasjik i hin, inki.
16Re' i xuq'or cho rib'iral re' re',
xa ruum i ruk'axb'al i reh ma' pajooj taj i rotob'il i Dios inqak'ul i hoj.
17Re' k'uhb'aal i xuyeew i Dios pampeet, xa re' i Moisés xq'orik cho reh.
Eh re' k'axooj, i korik xuyeew i Dios, re' i Jesucristo xk'ulik esanoq wach.
18Ma' awach ta ilwinaq wach Ajaab'ees Dios xa re' wo' i Rak'uun, xwihik parusak'aaj q'ab'.
Re' reh xye'wik qeh chi naab'jik wach Ajaab'ees Dios.
Re' i Juan aj qasan ha' xuq'or rib'iral i ruk'uliik i Jesucristo
(Mat 3.11-12; Mar 1.7-8; Luc 3.15-17)
19Re' taqe i aj judío, i wilkeeb' Jerusaleem, wilik i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe intowik keh i k'amal kib'eeh aj tiij xkitaq'aaj reje chupahqaljiik reh i Juan aj qasan ha' chi je' wili:
¿Awach i hat inki taqe reh?
20Eh re' reh je' wili chaq'wik xub'an:
Xti korik chi ma' re' tee hin i Cristo, inki.
21Eh ¿awach aj wo' re' hat?
Re' ¿oon i hat i Elías? inki taqe reh.
Ma' re' tee hin, inki.
¿Re' oon i hat jalal ruq'oral i Dios naa rutaq'aam chaloq i ruq'or? inki taqe.
Ma' re' tee hin, inki Juan.
22Eh je' wili i xkiq'or reh:
Xti ¿awach aj wo' re' hat? Re' hoj inqaaj qanab'eem, ruum naa qaq'orom ponoq keh i xitaq'anik cho qeh. ¿Awach i hat noq inaq'or awiib'? inki taqe reh.
23Re' Juan je' wili i xuq'or:
Re' hin i q'orik i k'erik cho chii' panchiq yuuq', chuq'orariik chi je' wili: Chayejaa' taq awánima chuk'ulariik i QaJaaw, cha yejaa' taq i rub'eeh je' rukab' noq inyejeb'jik rub'eeh i wilik chi ajaab'esil je' rukab' i xutz'ihb'aaj i Isaías inki.
24Eh re' taqe i xitaq'ab'jik reje kuum i aj fariseo, xkiq'o'reej i Juan, 25xkipahqaaj reh chi je' wili:
Wila' ma' re' i hat i Cristo, i Elías, i Jalal ruq'oral i Dios, ¿chib'aaj reet noq i na a'n re' i qasanik ha'? inki taqe reh.
26Re' Juan je' wili i xuq'or:
Korik re' hin i nub'an i qasanik ha' xa re' la' xa ruuk' ha'. Eh chaxilak taq i hat jinaj i wilik xa re' la', ma' aweht'al ta taq wach, 27re' i k'ulik iloq reh chi wiij. Re' hin ni xata naq i ruk'ul chi hin chejel reh i q'ab' i ruxijab' chi rooq, inki.
28Chu'nchel i wili ar xk'ularik chupaam i ye'aab' Betania, wilik parelb'aal q'iij ree nim ha' Jordán, re' xub'an wii' qasanik ha' i Juan.
Re' i Jesús i Rak'uun i Dios, je' rukab' i k'isa rak'uun tentzun
29Eh chi junwaar chik, re' i Juan aj qasan ha' xrilow chi xooj k'oloq ruuk' i Jesús, je' wili xuq'or: Re' wili i Rak'uun i Dios, je' k'isa rak'uun tentzun, re' reh ineesanik reh i kimahk i tinamit. 30Re' aj i reh i xnuq'or cho rib'iral noq xnuq'or chi je' wili: Chi wiij i hin jinaj i k'ulik iloq reh q'e' nim rajaawriik chi nuwach i hin, ruum xa wilik wo' chaloq noq komajaa' kin-aasjik i hin, inki. 31Eh re' hin ma' weht'al ta wo' naq wach i reh. Xa re' la', xnutoq'aa' chaloq i qasanik ha' ruuk' ha', re' inwaaj i hin chi neenkinab'eej i aj Israel awach i reh, inki. 32Re' Juan aj qasan ha' xuq'or wo' i korik noq xuq'or cho chi je' wili: Re' hin xti xwilow noq xqajik cho pan taxaaj i Santolaj Uxlab'al, xk'ulik qohoq chinaah i Jesús chi je' ruwii' paloma. 33Re' hin ma' weht'al ta wo' naq awach i reh. Eh re' Dios xpaab'anik weh chi qasanik ha', je' wili i xuq'or weh: Awach aj chinaah naa awilom chi naa ruk'uliik ruye'em riib' i Santolaj Uxlab'al, re' reh imb'anik i qasanik ha' ruuk' i Santolaj Uxlab'al, inki. 34Re' hin xti xwilow chik wach, naa nuq'orom rib'iral chi re' reh Rak'uun i Dios, inki.
Re' taqe i peet raj tahqaneel i Jesús
35Eh chi junwaar, wilik wo' chik ar i Juan aj qasan ha', kiib' taqe i raj tahqaneel ruch'ihil. 36Eh noq xrilow i Juan chi ik'ik i rub'an i Jesús, je' wili xuq'or: Chawilow taq re' wili i Rak'uun i Dios, je' k'isa rak'uun tentzun inki. 37Noq xkib'iraj chi je' re' i ki'ib' chi raj tahqaneel i Juan, xkitahqeej reje i Jesús. 38Re' Jesús xtz'ehtanik reje chi riij. Eh noq xrilow chi tahqalimaj kuum i re', xupahqaaj keh chi je' wili:
¿Chib'ih taq inasik' i hat? inki.
Re' keh je' wili i xkiq'or:
Aj Tijineel, ¿aha' wilik apatal? inki taqe reh.
39Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or:
Taq taq chawilow, inki.
Eh xiooj wo' chi rilariik aha' wilik rupatal. Eh ar xi okik q'iij ruum je' naa chik kijib'ora ruqajiik i q'iij xi ponik ar. 40Re' i jinaj keh i ki'ib' i xi ib'irinik reh i xuq'or i Juan, re' i xi tahqinik reje reh i Jesús, re' i Andres, ruchaaq' i Simón eh Pedro i rukab' b'ih. 41Re' peet xub'an i Andres chi junwaar, re' chi xooj chusik'ariik i ras, Simón. Noq xureq, je' wili xuq'or reh:
Re' hoj xqareq chik i Cristo, inki. (Re' Cristo iraaj ruq'orom Sik'ooj cho wach.)
42Eh re' Andres xuk'am reje i Simón ruuk' i Jesús, noq xrilow wach i Simón, je' wili i xuq'or reh:
Re' hat i Simón, i rak'uun i Jonás, eh Cefas chik i naa ab'ihnaam, inki. (Cefas iraaj ruq'orom Pedro.)
Re' Jesús xuyuq'eej chi riij i Felipe ruch'ihil i Natanael
43Eh chi junwaar i Jesús xooj Galilea. Ar xureq i jinaj i winaq, Felipe rub'ihnaal, je' wili i xuq'or:
Taq chi wiij, inki reh.
44Re' Felipe re' re' aj Betsaida, re' i rutinamiit i Andres ruch'ihil i Pedro. 45Re' Felipe xureq, Natanael, je' wili i xuq'or reh:
Re' hoj xqareq chik rutz'ihb'aam chaloq i Moisés i paruhujil i k'uhb'aal, re' wo' i kitz'ihb'aam chaloq i jalal ruq'oral i Dios. Re' i Jesús, aj Nazaret, rak'uun i José, inki.
46Re' Natanael je' wili xuq'or:
¿Mi nee nelik cho k'isinoq re' i ma' xta reet Nazaret? inki.
Re' Felipe je' wili xuq'or:
Kim, taq chawilow, reh chi nee nawil chi korik i nuq'or, inki.
47Re' i Jesús noq xrilow chi xponik i Natanael, je' wili xuq'or reh:
Wulu' xk'u'loq i winaq aj Israel, manlik aj nimaneel, ma' xta jot'ooj ruuk', inki.
48Re' i Natanael, je' wili xuq'or:
¿Nik' wach noq xanab'eej nuwach? inki.
Re' Jesús je' wili xuq'or:
Re' hin xanoq wo' nunab'eem awach noq komajaa' tiruyuq'eej chaloq i Felipe, noq wilkaat chi ri'sil i ruche'el i higo, inki.
49Eh re' i Natanael, je' wili xuq'or reh i Jesús:
Aj Tijineel, re' hat xti korik chi hat Rak'uun i Dios Eh hat kiReey i aj Israel inki.
50Re' i Jesús je' wili xuq'or:
¿Mi xa ruum chi xnuq'or aweh chi xnunab'eej awach chi ri'sil i higo inanimaj chi je' re'? Ma' xata re' i re' ko ma' k'isiin la' i na'ojb'al naa nuk'uhtaam chawach, i nuchjik.
51Eh re' Jesús je' wili i xuq'or:
Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi naa taq awilom chi tehlik i chii' i taxaaj, chi re' taqe i ruánjel i Dios naakiqajiik naakijohtiik i naa nuwihiik wii' i hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, inki.

Biblia en Poqomchí: Santo Laj Huuj © Sociedad Bíblica de Guatemala 2009.

Learn More About Pokomchi Bible