Matúš 25:1-13

Matúš 25:1-13 SEB

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Uprostred noci sa rozľahol krik: ‚Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety!‘ Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!‘ No rozumné odpovedali: ‚Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny!
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share