YouVersion Logo
Search Icon

Genezis 1

1
Stvorenie sveta
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.#Ž 96,5; Iz 40,21; Jer 10,12; Jn 1,1-3; Kol 1,16; Heb 1,10; Zj 4,11 2Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.#Iz 45,18; Jer 4,23
3Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo.#Ž 33,6; 147,15; Jn 8,12; 2Kor 4,6; 1Jn 1,5; Sir 42,15 4Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.#Koh 2,13; 2Kor 6,14 5Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.#Jer 33,20; 2Pt 3,8
6Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd!“#Ž 104,2; Sir 43,1 7Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.#Ž 148,4 8Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.#Jób 9,8; Jer 10,12
9Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo.#Jób 38,8-11; Ž 33,7; 95,5; 104,7-9; Prís 8,29; Sir 43,15; 2Pt 3,5 10Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré.#Ž 90,2 11Boh povedal: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu!“ Tak sa aj stalo.#Ž 104,14; 1Kor 15,38; Heb 6,7 12Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré.#Iz 61,11 13Bol večer a bolo ráno, tretí deň.
14Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky!#Gn 8,22; Ž 74,16; 136,7; Jer 31,35; Sir 43,6-7; Bar 3,33-35; 6,59 15Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo.#Ž 19,6 16Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.#Jób 31,26-27; Sir 42,16; 43,6-9; Jk 1,17 17Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.#Jer 33,20-25 19Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.
20Boh povedal: „Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou!“#Jób 12,7-9; Ž 146,6; Sir 16,26; Sk 17,25 21Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.#Ž 74,13; 104,25; Iz 27,1; Ez 32,2; Dan 3,79 gr. 22Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“#Prís 10,22 23Bol večer a bolo ráno, piaty deň.
24Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo.#Jer 27,5 25Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.#Gn 7,21-22
26Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“#Gn 5,1; Ž 100,3; Múd 2,23; 10,2; Sir 17,3-4; Kol 1,15; Jk 3,9
27Boh stvoril človeka na svoj obraz;
na Boží obraz ho stvoril.
Stvoril ich ako muža a ženu.#Gn 2,7; Ž 119,73; Mt 19,4; Ga 3,28
28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“#Ž 113,9; Múd 9,2; 10,2; Sir 17,2-4; Sk 17,26 29Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.#Ž 145,15; Oz 2,8 30No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo.#Jób 38,41; Ž 111,5; 145,15 31Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.#Ž 104,24; Prís 3,19; Múd 11,24; Sir 16,29; 39,21.33; 1Tim 4,4

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;