Filipanom 1
SEBDT

Filipanom 1

1
Pozdrav
1Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom.#1Kor 4,17; 1Tim 3,8 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Pavlova modlitba
3Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,#Rim 1,8; 1Kor 1,4 4vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, 5že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.#1Kor 1,6-8; Flp 2,13; 1Tes 5,23-24 7A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia.#2Kor 7,3; Ef 3,1; Flp 4,14; 2Tim 1,8 8Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. 9Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti,#Kol 1,9; Flm 1,4.6 10aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň,#Rim 2,18; 12,2; 1Kor 1,8; 2Kor 5,10; Flp 1,6; 2,15; 1Tes 3,13; 5,23; 2Tes 1,11-12 11naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.#Jn 15,8; Kol 1,6
Pavlovo väznenie
12Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu evanjelia,#Ef 3,1; 2Tim 2,9 13takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo známym v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými. 14Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15Niektorí síce hlásajú Krista zo závisti a nevraživosti, ale iní s dobrým úmyslom.#2Kor 2,17 16Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17iní však ohlasujú Krista z neznášanlivosti, nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia súženie. 18Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa radujem a aj sa budem radovať.#Lk 9,50; Flp 2,17 19Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.#Rim 15,30; 2Kor 1,11 20Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou.#Rim 5,5; 1Pt 4,16
Túžba po Kristovi
21Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.#Jn 11,25; Rim 8,11; Ga 2,20; Kol 3,3-4 22Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.#Rim 1,13n 23Ťahá ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,#2Kor 5,8n 24ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. 25Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery,#Flp 2,24; Flm 22 26aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.#2Kor 1,14; 5,12
Výzva na vernosť a svornosť
27Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.#Ef 4,1-3; Kol 1,10; 1Tes 2,12 28Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť! To bude znamením od Boha — im na záhubu, ale vám na spásu.#Mt 10,28; 2Tes 1,5-10 29Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli.#Kol 1,24; Jk 1,2 30Vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.#Sk 16,19-40; 2Kor 7,5

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami