Druhý Korinťanom 10
SEBDT

Druhý Korinťanom 10

10
Pavlova obhajoba apoštolskej služby
1Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a vľúdnosť — ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám odvahu.#1Kor 2,3; 2Kor 10,10-11; Ga 5,2 2Prosím vás, aby som sa, keď prídem, nemusel správať trúfalo, na čo mám podľa svojho presvedčenia právo, a to voči tým, čo si myslia, že konáme iba podľa ľudských zámerov.#1Kor 4,21 3Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. 4Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly#Rim 3,12; 2Kor 13,10; Ef 6,13-17 5a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi, 6a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná.#2Kor 2,9
7Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my.#1Kor 1,12 8Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval, a nie rúcal, nebudem zahanbený.#1Kor 5,4-5; 2Kor 12,6 9Nechcel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami. 10Hovorí sa, že moje listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá.#2Kor 11,6 11Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní.#2Kor 13,2.10
12My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba; veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou.#2Kor 3,1; 5,12 13No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vymedzil Boh, aby sme prišli až k vám.#Rim 12,3 14Veď sa nevystatujeme, ako keby sme neprišli až k vám, pretože s Kristovým evanjeliom sme sa dostali až k vám. 15Ani sa nadmieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou,#Rim 15,20 16a tak budeme môcť zvestovať evanjelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. 17No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.#Jer 9,22-23; 1Kor 1,31 18Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami