Prvý Timotejovi 3:9

Prvý Timotejovi 3:9 SEBDT

Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share