Prvý Timotejovi 3:16

Prvý Timotejovi 3:16 SEBDT

Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share