Prvý Timotejovi 2:13-14

Prvý Timotejovi 2:13-14 SEBDT

Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Prvý Timotejovi 2:13-14