Prvý Korinťanom 7:10-11

Prvý Korinťanom 7:10-11 SEBDT

Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa!
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share