Prvý Korinťanom 14:37

Prvý Korinťanom 14:37 SEBDT

Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share