Romiečiams 16:27

Romiečiams 16:27 LBD-EKU

vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share