Romiečiams 15:25

Romiečiams 15:25 LBD-EKU

Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Romiečiams 15:25