Romiečiams 15:22

Romiečiams 15:22 LBD-EKU

Todėl aš buvau daugel kartų sutrukdytas ir neatvykau pas jus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share