Patarlių 10:16

Patarlių 10:16 LBD-EKU

Teisiojo uždarbis veda į gyvenimą, o nedorėlio pelnas – į nuodėmę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:16