Skaičių 7:6

Skaičių 7:6 LBD-EKU

Mozė priėmė vežimus bei jaučius ir perdavė levitams.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share