Skaičių 33:35

Skaičių 33:35 LBD-EKU

Iškeliavę iš Abronos, pasistatė stovyklą prie Ecjon Gebero.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:35