Skaičių 33:34

Skaičių 33:34 LBD-EKU

Iškeliavę iš Jotbatos, pasistatė stovyklą prie Abronos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:34