Skaičių 21:17

Skaičių 21:17 LBD-EKU

Izraelitai giedojo giesmę: „Prasiveržk, šuliny! – giedokite jam!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share