Skaičių 20:21

Skaičių 20:21 LBD-EKU

Edomui atsisakius leisti izraelitams pereiti per savo žemę, Izraelis pasitraukė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 20:21