Skaičių 10:24

Skaičių 10:24 LBD-EKU

o Gideonio sūnus Abidanas – Benjamino giminės gretas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share