Michėjo 7:16

Michėjo 7:16 LBD-EKU

Tautos regės ir gėdysis, nepaisydamos visos savo galybės; jos ranka užsidengs sau burnas, ir apkurs jų ausys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share