Michėjo 7:13

Michėjo 7:13 LBD-EKU

Bet kraštas bus tapęs tyrlaukiais jo gyventojams dėl jų nedorų darbų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share