Michėjo 3:10

Michėjo 3:10 LBD-EKU

Jūs statote Sioną krauju ir Jeruzalę neteisingumu!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share