Izaijo 14:6

Izaijo 14:6 LBD-EKU

kuris pliekė žmones įnirtingai be perstojo, smaugė tautas žiauria priespauda.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Izaijo 14:6