Psalmynas 86
LBD-EKU

Psalmynas 86

86
1Dovydo malda.
VIEŠPATIE, atsuk į mane ausį ir išklausyk mane,
nes aš vargšas ir beturtis.
2Apsaugok mano gyvastį, nes aš ištikimas;
mano Dieve, gelbėk savo tarną,
kuris tavimi pasitiki.
3Būk man gailestingas, Viešpatie,
nes visą dieną šaukiuosi tavęs.
4Pralinksmink savo tarną,
nes tau, Viešpatie, meldžiuosi.
5Juk tu, Viešpatie, geras ir atlaidus,
kupinas ištikimos meilės visiems,
kurie tavęs šaukiasi.
6Klausykis, VIEŠPATIE, mano maldos,
išgirsk mano maldavimą pasigailėti.
7Vargo dieną šaukiuosi tavęs,
nes tu išklausai mano maldą.
8Nėra tokio kaip tu tarp dievų, Viešpatie!
Nė vienas nėra padaręs, ką tu padarei.
9 # Apr 15,4 Visos tautos, kurias tu sukūrei, ateis
ir lenksis tau, Viešpatie;
jos šlovins tavo vardą.
10Juk tu didis ir darai nuostabius darbus;
tu vienas esi Dievas.
11Mokyk mane savo kelio, VIEŠPATIE,
ir aš ištikimai juo pas tave eisiu;
mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo.
12Dėkosiu tau visa širdimi, Viešpatie, mano Dieve,
ir šlovinsiu tavo vardą per amžius.
13Juk didi tavo ištikimoji meilė man,
ir tu išgelbėjai mano gyvastį iš Šeolo gelmių.
14Dieve, įžūlūs žmonės sukilo prieš mane,
niekšų būrys tyko mano gyvasties;
tai žmonės, kurie tavęs negerbia.
15Bet tu, Viešpatie, esi gailestingas ir malonus Dievas,
visada kantrus, visada geras ir ištikimas.
16Pažvelk į mane ir būk man gailestingas,
suteik jėgų savo tarnui
ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų.
17Parodyk man savo gerumo ženklą,
kad mano priešai matytų ir gėdytųsi,
nes tu, VIEŠPATIE, mano pagalba ir paguoda.