Psalmynas 8
LBD-EKU

Psalmynas 8

8
1Choro vadovui. Pagal gititą#8,1 Nežinomas muzikos terminas.. Dovydo psalmė.
2 VIEŠPATIE, mūsų Dieve,
koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!
Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes.
3 # Mt 21,16 Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę
engėjams sugėdinti,
kad nutildytum priešą ir maištautoją.
4 # Job 7,17-18; Ps 144,3; Hbr 2,6-8 Kai pažvelgiu į tavo dangų,
tavo rankų darbą,
į mėnulį ir žvaigždes,
kurias tu pritvirtinai,
5kas tas žmogus, kad jį atmeni,
kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?
6Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save#8,6 Arba: „dangiškąsias būtybes“.,
apvainikavai garbe ir didybe.
7Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku,
# 1 Kor 15,27; Ef 1,22; Hbr 2,8 padėjai visa prie jo kojų:
8avis ir jaučius visus aliai vieno
ir laukinius gyvulius,
9padangių paukščius bei jūros žuvis
ir visa, kas tik keliauja jūrų takais.
10 VIEŠPATIE, mano Dieve,
koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!