Psalmynas 55
LBD-EKU
55
1Choro vadovui. Su styginiais instrumentais. Dovydo maskilas#55,1 Žr. Ps 32,1..
2Išgirsk mano maldą, Dieve,
nesislėpk nuo mano maldavimo!
3Klausykis manęs ir atsakyk.
Aš blaškausi, išseko man jėgos.
4Šiurpas ima nuo priešo riksmų,
nuo nedorėlių šauksmų.
Jie neša man pikta,
įnirtingai mane puldinėja.
5Dreba man širdis krūtinėje,
mirties baimė slegia mane.
6Baimė ir šiurpas mane purto;
esu siaubo priblokštas.
7„O, kad turėčiau balandžio sparnus, –
sakau, – skrisčiau toli ir rasčiau ramybę!
8Iš tikrųjų toli toli nulėkčiau;
apsigyvenčiau tyruose. Sela.
9Skubėčiau rasti sau užuovėją
nuo nuožmaus vėjo ir audros“.
10Sumaišyk jų kalbą, Viešpatie, sutrikdyk ją,
nes matau mieste smurtą ir maištus.
11Dieną naktį jie sėlina jo sienomis,
jame klesti piktumas ir priespauda.
12Žūtis jame;
sukčiavimas ir apgaulė
niekada neišnyksta turgavietėje.
13Ne priešas mane užgaulioja –
tuomet dar galėčiau pakęsti;
ne mano nedraugas su manimi įžūliai elgiasi –
tuomet dar galėčiau nuo jo pasislėpti.
14Bet tu, mano bendražygis,
mano bičiulis, mano artimas draugas!
15Mes mėgavomės savo draugyste
ir drauge ėjome į Dievo Namus!
16Teužklumpa juos mirtis,
težengia jie gyvi į Šeolą!
Juk kur jie gyvena,
ten piktybės.
17Bet aš šauksiuosi Dievo,
ir VIEŠPATS mane išgelbės.
18Vakare, auštant ir vidudienį
skųsiuosi ir vaitosiu,
ir jis išgirs mano balsą.
19Parves mane sveiką iš mūšių,
kuriuose kovoju su tokia daugybe priešų.
20Dievas, amžinai viešpataujantis,
išklausys mane ir nugalės juos. Sela.
Juk jie atsisako taisytis ir Dievo nebijo.
21Mano bičiulis užpuolė savo sąjungininką,
sulaužė savo sandorą.
22Jo kalba buvo slidesnė už sviestą,
bet jo širdyje slypėjo neapykanta;
jo žodžiai buvo švelnūs kaip aliejus,
bet kirto lyg aštrūs kalavijai.
23Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI,
ir jis tave palaikys;
teisiajam palūžti jis niekada neleidžia.
24Tu, Dieve, nugrūsi juos į giliausią kapą,
tuos žmogžudžius ir apgavikus,
nesulaukusius nė pusės savo amžiaus,
o aš tavimi pasitikiu.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis