Psalmynas 4
LBD-EKU
4
1Choro vadovui. Su styginiais instrumentais. Dovydo psalmė.
2Kai šaukiuosi, išklausyk mane,
o mano teisusis Dieve!
Kai buvau varge, tu man padėjai.
Būk man maloningas ir išklausyk mano maldą!
3O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę?
Kodėl mėgstate, kas tuščia, ir griebiatės melo? Sela.
4Žinokite, kad VIEŠPATS atsirenka sau ištikimąjį;
VIEŠPATS išklauso mane, kai jo šaukiuosi.
5Tad drebėkite ir #Ef 4,26nenusidėkite!
Atgulę apgalvokite širdimi ir tylėkite! Sela.
6Ištikimai atnašaukite aukas
ir pasitikėkite VIEŠPAČIU.
7Daugelis sako: „O, kad sulauktume geresnių dienų!
VIEŠPATIE, tešviečia mums tavo veido šviesa!“
8Tu įdedi į mano širdį daugiau džiaugsmo,
negu grūdų derlius ir jauno vyno gausa.
9Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu,
nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis