Psalmynas 37
LBD-EKU
37
1Dovydo.
א # 37,1 Žr. Ps 9,2. Neapmaudauk dėl nedorėlių,
nepavydėk tiems, kurie daro pikta.
2Juk jie veikiai išnyks kaip žolė
ir nuvys kaip žaluma.
3 ב Pasitikėk VIEŠPAČIU ir daryk gera,
tada gyvensi krašte ir būsi saugus.
4Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU,
ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.
5 ג Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią,
pasitikėk juo, ir jis tau padės.
6Tavo dorumą jis nušvies kaip dienos šviesą,
o tavo teisingumą padarys kaip vidudienį.
7 ד Būk kantrus ir lauk VIEŠPATIES,
neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi,
dėl žmogaus, puoselėjančio piktus kėslus.
8 ה Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio,
neapmaudauk, nes tai tik į pikta veda.
9Nedorėliai bus pakirsti,
o tie, kurie laukia VIEŠPATIES,
paveldės žemę.
10 ו Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus;
žvalgysiesi po vietą, kur jis buvo,
bet jis jau bus dingęs.
11O #Mt 5,5romieji paveldės žemę
ir gėrėsis gausia gerove.
12 ז Nedorėlis spendžia pinkles teisiajam
ir griežia ant jo dantimis.
13Bet Viešpats juokiasi iš jo,
nes mato jo būsimą dieną.
14 ח Nedorėliai traukia iš makščių kalavijus
ir įtempia lankus,
norėdami parblokšti varguolį ir beturtį
ir žudyti dorai gyvenančius.
15Bet jų kalavijai smigs jiems patiems į širdis,
o jų lankai bus sutrupinti.
16 ט Tas truputis, kurį turi teisusis,
vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą.
17Nedorėlių ginklai bus sutrupinti,
o teisiuosius VIEŠPATS palaikys.
18 י VIEŠPATS rūpinasi tais, kurie jo klauso,
ir paveldas amžinai jiems priklausys.
19Nelaimės metu jie nebus apvilti
ir bado dienomis valgys iki soties.
20 כ Bet nedorėliai žus,
VIEŠPATIES priešai dings lyg pievų žolė,
išsisklaidys lyg dūmai.
21 ל Nedorėlis skolinasi ir negrąžina,
o geras žmogus yra dosnus ir nesiliauja davęs.
22Tie, kuriuos VIEŠPATS laimina, paveldės žemę,
o tie, kuriuos jis keikia, bus išvaryti.
23 מ VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą,
kurio keliu džiaugiasi.
24Nors ir sukluptų, jis neliks gulėti,
nes VIEŠPATS padės jam atsikelti.
25 נ Buvau jaunas ir pasenau,
tačiau nemačiau nei Dievo palikto teisiojo,
nei jo vaikų, prašančių duonos.
26Teisusis visada dosniai kitiems duoda ir skolina,
o jo vaikai yra tikra palaima.
27 ס Venk pikta ir daryk gera,
kad gyventum amžinai,
28nes VIEŠPATS myli, kas teisinga,
ir nepalieka savo ištikimųjų.
ע Jis saugo juos amžinai,
o nedorėlių palikuonys bus išvaryti.
29Teisieji paveldės kraštą
ir jame gyvens amžinai.
30 פ Išmintis ateina iš teisiojo lūpų,
jo liežuvis sako, kas teisinga.
31Savo Dievo Įstatymą jis laiko širdyje,
jo žingsniai nuo Įstatymo nenuklysta.
32 צ Nedorėlis teisiojo tyko,
mėgina jį nužudyti.
33Bet VIEŠPATS nepaliks jo priešo rankose,
neleis būti pasmerktam teisme.
34 ק Pasitikėk VIEŠPAČIU ir laikykis jo kelio;
jis pagerbs tave duodamas paveldėti žemę,
ir tu matysi išvaromus nedorėlius.
35 ר Mačiau nedorėlį valdingą,
iškilusį virš visų lyg kedrą Libano.
36Vėl ėjau pro šalį
ir, tikėk manimi, jo ten nebebuvo.
Ieškojau, bet neberadau.
37 ש Brangink nuoširdų žmogų, įsižiūrėk į dorą,
nes taikus žmogus turi ateitį.
38O nusidėjėliai bus visiškai sunaikinti,
nedorėlių palikuonys išnaikinti.
39 ת Teisiųjų išgelbėjimas eina iš VIEŠPATIES;
jis jų tvirtovė sunkumų metu.
40 VIEŠPATS padeda jiems ir ištraukia iš bėdos,
išgelbsti nuo nedorėlių ir išvaduoja,
nes jie ieško jame užuovėjos.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis