Psalmynas 34
LBD-EKU
34
1Dovydo, #1 Sam 21,13-15jam apsimetus pamišėliu prieš Abimelechą ir, kai šis jį išvarė, pasitraukus.
2 א # 34,2 Žr. Ps 9,2. Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu,
jo šlovė nuolat bus mano lūpose.
3 ב Aš didžiuojuosi VIEŠPAČIU;
romieji girdės tai ir džiaugsis.
4 ג Skelbkite su manimi VIEŠPATIES didybę,
aukštinkime jo vardą drauge!
5 ד Kreipiausi į VIEŠPATĮ, ir jis man atsakė,
išgelbėjo iš visų mano baimių.
6 ה Pažvelkite į jį ir pralinksmėkite;
niekada jums nereikės kęsti gėdos.
7 ז Vargšas šaukėsi, ir VIEŠPATS išgirdo, iš visų vargų išgelbėjo.
8 ח VIEŠPATIES angelas saugo tuos,
kurie jo pagarbiai bijo, ir juos gelbsti.
9 ט #1 Pt 2,3Išbandykite ir patirkite patys,
koks geras VIEŠPATS.
Laimingas žmogus, kuris randa pas jį užuovėją!
10 י Pagarbiai bijokite VIEŠPATIES, visi jo šventieji,
nes kas pagarbiai jo bijo, tas nieko nestokoja!
11 כ Net liūtukai kenčia skurdą ir alkį,
o einantiems pas VIEŠPATĮ nieko netrūksta.
12 ל Ateikite, vaikai, klausykitės manęs;
aš mokysiu jus pagarbios VIEŠPATIES baimės.
13 מ #1 Pt 3,10-12Kas iš jūsų trokšta gyvenimo
ir geidžia daug metų ir laimės?
14 נ Tad saugok liežuvį nuo pikta
ir lūpas nuo apgaulės.
15 ס Venk pikta ir daryk gera,
siek taikos iš visos širdies.
16 ע VIEŠPATIES akys žvelgia į teisiuosius,
jo ausys girdi jų šauksmą.
17 פ VIEŠPATS priešinasi nedorėliams,
kad išnaikintų žemėje jų atminimą.
18 צ Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS klausosi
ir išgelbsti juos iš visų vargų.
19 ק VIEŠPATS arti tų, kurie sielojasi,
ir gelbsti nevilties apimtuosius.
20 ר Daugel vargų ištinka teisųjį,
bet VIEŠPATS išgelbsti iš jų visų.
21 # Jn 19,36 ש Jis saugo visus jo kaulus,
nė vienas jų nebus sulaužytas.
22 ת Nelabumas varo į mirtį nedorėlį;
teisiojo priešai bus nubausti.
23 VIEŠPATS atperka savo tarnų gyvastį;
kas ieško jo užuovėjos, tas bus išgelbėtas.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis