Psalmynas 29
LBD-EKU
29
1 # Ps 96,7-9 Dovydo psalmė.
Teikite VIEŠPAČIUI, dangiškosios būtybės,
teikite VIEŠPAČIUI šlovę ir galybę!
2Teikite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę,
šlovinkite didžiai šventą VIEŠPATĮ!
3 VIEŠPATIES balsas viešpatauja virš vandenų,
didybės Dievas griaudžia,
VIEŠPATS viešpatauja virš vandenyno.
4Galingas VIEŠPATIES balsas,
kupinas didybės VIEŠPATIES balsas.
5 VIEŠPATIES balsas trupina kedrus,
VIEŠPATS trupina Libano kedrus.
6Jis šokdina Libaną lyg veršį
ir Hermono kalną lyg jauną laukinį jautį.
7 VIEŠPATIES balsas blyksi žaibais,
8 VIEŠPATIES balsas supurto dykumą,
VIEŠPATS sudrebina Kadešo tyrus.
9 VIEŠPATIES balsas triuškina ąžuolus,
ir plikai nušluoja miškus,
o jo šventykloje visi šaukia: „Šlovė!“
10 VIEŠPATS karaliauja virš tvano,
VIEŠPATS karaliauja amžinai.
11Tesuteikia VIEŠPATS stiprybės savo tautai!
Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis