Psalmynas 25
LBD-EKU
25
1Dovydo.
א # 25,1 Žr. Ps 9,2. Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį.
2 ב Tavimi, mano Dieve, pasitikiu.
Neleisk man būti sugėdintam,
neleisk mano priešams džiūgauti.
3 ג Juk nė vienas nenueina niekais,
kas tavimi pasitiki;
nueina niekais neištikimieji, lengvabūdžiai.
4 ד Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,
pamokyk mane apie savo takus.
5 ה Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,
nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.
ו Tavimi visados pasitikiu.
6 ז Neužmiršk, VIEŠPATIE, savo gailestingumo
ir ištikimosios meilės;
jie tokie pat seni kaip laikas.
7 ח Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk;
savo ištikima meile dėl savo gerumo
atmink mane, VIEŠPATIE!
8 ט VIEŠPATS teisus ir geras,
todėl jis klystančius moko kelio.
9 י Jis veda kukliuosius teisingu taku
ir moko juos savo kelio.
10 כ Visi VIEŠPATIES takai –
tai ištikimoji meilė ir tiesa visiems,
kurie laikosi jo Sandoros ir paklūsta jo įsakams.
11 ל Dėl savo vardo, VIEŠPATIE,
atleisk mano kaltę, nors ji ir didžiulė.
12 מ Kas tik pagarbiai bijo VIEŠPATIES,
tas sužino iš jo taką, kuriuo eiti turėtų.
13 נ Jis pats gyvens laimingai,
ir jo vaikai paveldės žemę.
14 ס VIEŠPATS – pagarbiai jo bijančių draugas,
patvirtinantis savo Sandorą.
15 ע Mano akys visada nukreiptos į VIEŠPATĮ,
nes jis išpainios mano kojas iš pinklių.
16 פ Atsigręžk į mane ir būk man gailestingas,
nes aš vienišas ir nuskurdęs.
17 צ Palengvink man širdies rūpesčius
ir išgelbėk mane iš mano vargų.
18 ק Pažvelk į mano skurdą ir kančią
ir atleisk visas mano nuodėmes.
19 ר Pasižiūrėk, kiek daug mano priešų
ir kaip baisiai jie manęs nekenčia.
20 ש Apsaugok mano gyvastį ir išgelbėk mane,
neleisk man nusivilti,
nes pas tave ieškau užuovėjos.
21 ת Gerumas ir dorumas tepalaiko mane,
nes tavimi, VIEŠPATIE, pasitikiu.
22O Dieve, atpirk Izraelį iš visų jo vargų!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis