Psalmynas 148
LBD-EKU

Psalmynas 148

148
1Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovinkite VIEŠPATĮ iš dangaus,
šlovinkite jį aukštybėse!
2Šlovinkite jį, visi jo angelai,
šlovinkite jį, visos jo dangiškosios galybės!
3Šlovinkite jį, saule ir mėnuli,
šlovinkite jį, visos mirksinčios žvaigždės!
4Šlovinkite jį, dangaus aukštybės
ir vandenys virš dangaus skliauto!
5Visa tešlovina VIEŠPATIES vardą,
nes jis tarė, ir visa buvo sukurta.
6Į savo vietas jis viską padėjo amžių amžiams
ir nustatė darną, kuri niekados nesikeis.
7Šlovinkite VIEŠPATĮ nuo žemės,
didieji jūros gyvūnai ir vandenyno gelmės,
8ugnie ir ledų kruša, sniege ir šalna,
audros vėjau, vykdantis jo žodį,
9kalnai ir visos kalvos,
vaismedžiai ir visi kedrai,
10laukiniai žvėrys ir galvijai,
žemės šliužai ir padangių paukščiai,
11žemės karaliai ir visos tautos,
didžiūnai ir žemės teisėjai,
12vaikinai ir merginos,
ir seni žmonės kartu su vaikais!
13Tešlovina visi VIEŠPATIES vardą,
nes tik jo vieno vardas didingas,
jo didybė dengia žemę ir dangų.
14Savo tautos galybę jis išaukštino,
kad visi jo ištikimieji jį šlovintų;
tokia brangi jam Izraelio tauta.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!