Psalmynas 118
LBD-EKU

Psalmynas 118

118
1 # 1 Met 16,34; 2 Met 5,13; 7,3; Ezr 3,11; Ps 100,5; 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11 Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras
ir jo ištikimoji meilė amžina!
2Tesako Izraelis:
„Jo ištikimoji meilė amžina“.
3Tesako Aarono namai:
„Jo ištikimoji meilė amžina“.
4Tesako visi, kurie pagarbiai bijo VIEŠPATIES:
„Jo ištikimoji meilė amžina“.
5Didelėje bėdoje šaukiausi VIEŠPATIES,
ir VIEŠPATS išklausė ir išlaisvino mane.
6 # Hbr 13,6 Su manimi VIEŠPATS, ir aš nebijau;
ką gali žmonės man padaryti?
7Su manimi VIEŠPATS, ir jis man padės;
aš matysiu nugalėtus savo priešus.
8Geriau ieškoti pagalbos pas VIEŠPATĮ,
negu pasitikėti žmonėmis.
9Geriau ieškoti užuovėjos pas VIEŠPATĮ,
negu pasitikėti didžiūnais.
10Visos tautos apgulė mane,
bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau!
11Jos apgulė mane, apsupdamos iš visų pusių,
bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau!
12Jos apspito mane lyg bitės,
suliepsnojo lyg ugnis erškėtyne,
bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau.
13Buvau nuožmiai puolamas ir beveik nugalėtas,
bet VIEŠPATS man padėjo.
14 # Iš 15,2; Iz 12,2 Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS;
jis mane išgelbėjo.
15Teisiųjų palapinės aidi džiugia pergalės giesme:
VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!
16Išaukštinta VIEŠPATIES dešinė!
VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!“
17Nemirsiu, bet gyvensiu
ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus.
18Nors VIEŠPATS iš tikrųjų mane plakė,
bet mirčiai manęs neatidavė.
19Atverkite man teisumo vartus,
kad pro juos įėjęs padėkočiau VIEŠPAČIUI.
20Štai vartai pas VIEŠPATĮ;
teisieji pro juos įeis.
21Dėkoju tau, kad mane išklausei
ir tapai mano išgelbėjimu.
22 # Lk 20,17; Apd 4,11; 1 Pt 2,7 # Mt 21,42; Mk 12,10-11 Akmuo, kurį statytojai atmetė,
tapo kertiniu akmeniu.
23Tai VIEŠPATIES padaryta;
koks nuostabus reginys!
24Ši diena VIEŠPATIES duota,
tad linksminkimės ir džiūgaukime.
25O VIEŠPATIE, prašome tave, #Mt 21,9; Mk 11,9; Jn 12,13gelbėk mus!
O VIEŠPATIE, prašome tave, suteik mums palaimą!
26Kas įeina, tebūna #Mt 21,9; 23,39; Mk 11,9; Lk 13,35; 19,38; Jn 12,13palaimintas VIEŠPATIES vardu!
Laiminame jus iš VIEŠPATIES Namų.
27 VIEŠPATS yra Dievas,
jis mūsų šviesa.
Su šakomis rankose pradėkite iškilmę,
žygiuodami eitynėse aplink aukurą.
28Tu mano Dievas, aš tau dėkosiu;
tu mano Dievas, aš tave aukštinsiu.
29Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,
ir jo ištikimoji meilė amžina.