Psalmynas 105
LBD-EKU
105
1Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,
skelbkite jo darbus tautoms!
2Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis,
kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.
3Didžiuokitės jo šventuoju vardu,
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!
4Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,
visada ieškokite jo Artumo.
5Atminkite jo padarytus nuostabius darbus,
jo stebuklus ir nuosprendžius,
6Abraomo palikuonys, jo tarnai,
Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!
7Jis, VIEŠPATS, mūsų Dievas,
ir visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.
8Amžiais jis laikosi savo Sandoros,
tūkstančiui kartų duoto pažado,
9 # Pr 12,7; 17,8 Sandoros, sudarytos su Abraomu,
# Pr 26,3 priesaikos žodžio Izaokui,
10 # Pr 28,13 kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,
Izraeliui kaip amžiną Sandorą.
11„Tau aš duosiu, – sakė jis, – Kanaano kraštą
kaip tau skirtą paveldą“.
12Kad ir mažai jų buvo,
tik sauja ateivių tame krašte,
13klajojanti iš tautos į tautą,
iš karalystės į karalystę,
14 # Pr 20,3-7 jų engti jis niekam neleido,
ir dėl jų barė karalius:
15„Nelieskite mano pateptųjų,
neskriauskite mano pranašų!“
16 # Pr 41,53-57 Jis užleido badą anai žemei
ir atėmė iš jų visus maisto išteklius.
17 # Pr 37,28; 45,5 Jis pasiuntė jiems vyrą – Juozapą,
parduotą kaip vergą.
18 # Pr 39,20–40,23 Jo kojos buvo supančiotos,
ant kaklo užkarta grandinė,
19kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs,
ir VIEŠPATIES žodis jį išbandė.
20 # Pr 41,14 Karalius liepė jį paleisti,
tautų valdovas jį išlaisvino.
21 # Pr 41,39-41 Jis padarė jį savo namų viešpačiu
ir visų turtų valdytoju,
22kad lavintų pareigūnus būti tokius kaip jis
ir mokytų didžiūnus išminties.
23Tada #Pr 46,6Izraelis atėjo į Egiptą,
# Pr 47,11 Jokūbas apsigyveno kaip ateivis Chamo žemėje.
24 # Iš 1,7-14 VIEŠPATS padarė savo tautą labai gausią,
stipresnę už jos priešus,
25kurių širdis jis taip pakeitė,
kad jie ėmė nekęsti jo tautos
ir elgtis klastingai su jo tarnais.
26 # Iš 3,1–4,17 Jis pasiuntė savo tarną Mozę
ir Aaroną, kurį buvo išsirinkęs.
27Jiedu padarė VIEŠPATIES ženklų
ir stebuklų Chamo žemėje.
28 # Iš 10,21-23 Jis užleido tamsą, ir aptemo žemė,
bet egiptiečiai priešinosi jo žodžiams.
29 # Iš 7,17-21 Jis pavertė jų vandenis krauju,
ir nutroško jų žuvys.
30 # Iš 8,1-6 Jų žemėje knibždėte knibždėjo varlių,
jos užplūdo net jų karaliaus kambarius.
31Jis tarė, ir #Iš 8,20-24apniko musių spiečiai
bei #Iš 8,16-17aibės uodų visą jų žemę.
32 # Iš 9,22-25 Jis davė jiems krušą vietoj lietaus,
žaibais plieskė jų žemę.
33Jis sunaikino jų vynmedžius bei figmedžius
ir išvertė iš žemės medžius.
34 # Iš 10,12-15 Jis tarė, ir užplūdo skėriai
bei nesuskaičiuojami žiogai.
35Visus augalus jie surijo jų žemėje
ir suėdė jų laukų derlių.
36 # Iš 12,29 Jis sunaikino visus pirmagimius jų žemėje,
visas jų jaunystės pirmienas.
37 # Iš 12,33-36 Tada jis išvedė izraelitus,
nešinus sidabru ir auksu,
ir dvylikoje giminių nebuvo silpnuolio.
38Egiptiečiai džiūgavo, jiems išeinant,
nes izraelitai buvo juos įbaiminę.
39 # Iš 13,21-22 Jis supūtė debesį kaip dangą
ir ugnimi švietė naktį.
40 # Iš 16,2-15 Jiems prašant, jis siuntė putpelių
ir dangaus duona juos sočiai maitino.
41 # Iš 17,1-7; Sk 20,2-13 Jis atvėrė uolą, ir ištryško vanduo
ir lyg upė tekėjo per dykumą.
42Jis atminė savo šventąjį pažadą
ir savo tarną Abraomą.
43Taip jis vedė besidžiaugiančią savo tautą,
džiugią giesmę giedančius savo išrinktuosius.
44Jis #Joz 11,16-23davė jiems kitų tautų žemes,
ir jie paveldėjo žmonių triūso vaisius,
45kad paklustų jo įstatams
ir laikytųsi jo įsakymų.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis