Patarlės 15
LBD-EKU

Patarlės 15

15
1Švelnus atsakymas nuramina pyktį,
o šiurkštus žodis sukelia įniršį.
2Išmintingųjų liežuvis dalija išmanymą,
o kvailųjų burna lieja kvailumą.
3Dievo akys yra visur,
jos stebi blogus ir gerus žmones.
4Švelnus liežuvis – gyvybės medis,
o suktas – beprotybės versmė.
5Kvailasis niekina tėvo pamokymą,
o kas kreipia dėmesio į pataisą, tas protingas.
6Gero žmogaus namai pilni išteklių,
o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpesčių.
7Teisiųjų lūpos sėja išmanymą,
o kvailųjų širdis – netiesą.
8Nedorėlių auka VIEŠPATS bjaurisi,
o teisiųjų malda jam patinka.
9Nedoro žmogaus elgesiu VIEŠPATS bjaurisi,
o žmogų, kuris laikosi teisumo reikalavimų, myli.
10Sunki bausmė laukia žmogaus, kuris atmeta kelią,
o kas paniekina taisymą, tas miršta.
11Šeolas ir Prapulties vieta atviri VIEŠPAČIUI,
juo labiau – žmonių širdys!
12Pašaipūnas nemėgsta būti taisomas,
jis nesikreips į išmintinguosius.
13Laiminga širdis pralinksmina veidą,
o kenčianti palaužia dvasią.
14Protingo žmogaus širdis ieško išmanymo,
o kvailųjų burna minta kvailumu.
15Visos vargšo dienos sunkios,
o linksmaširdžio gyvenimas – visada šventė.
16Geriau turėti mažai ir pagarbiai bijoti VIEŠPATIES,
negu būti turtingam ir gyventi be ramybės.
17Geriau daržovių pietūs su meile,
negu riebi jautiena su neapykanta.
18Karšto būdo žmogus sukelia vaidus,
o kantrusis nuramina ginčus.
19Tinginio kelias apaugęs erškėčiais,
o darbštuolio takas – lygus vieškelis.
20Išmintingas vaikas padaro savo tėvą laimingą,
o kvailas žemina savo motiną.
21Kvailai elgtis smagu tuščiagalviam žmogui,
o protingasis eina tiesiu keliu.
22Be pasitarimo niekais nueina užmojai,
o pasitarus su daugeliu jie būna sėkmingi.
23Žmogui malonu duoti deramą atsakymą,
o kaip smagu girdėti tinkamą žodį!
24Protingą žmogų gyvenimo takas veda aukštyn,
nukreipdamas nuo Šeolo gelmių.
25Išpuikėlių namus VIEŠPATS nugriauna,
o našlės nuosavybės ribas sutvirtina.
26Nedoro žmogaus mintimis VIEŠPATS bjaurisi,
o padoriųjų žodžiai jam patinka.
27Kas iš gobšumo ieško neteisėtos naudos, tas kenkia savo šeimai,
o kas nepriima kyšių, tas ilgai gyvens.
28Teisus žmogus apmąsto, kaip atsakyti,
o nedorėlių lūpos išlieja pikta.
29 VIEŠPATS toli nuo nedorėlių,
o teisiųjų maldas išklauso.
30Linksmas žvilgsnis pradžiugina širdį,
o gera žinia suteikia stiprumo kaulams.
31Žmogus, kuris įdėmiai išklauso sveiko pamokymo,
gyvens tarp išmintingųjų.
32Kas nepaiso perspėjimo, tas savęs nekenčia,
o kas klauso sveiko pamokymo, tas įgyja supratimo.
33Pagarbi VIEŠPATIES baimė moko išminties:
pirma – nusižeminimas, paskui – garbė.