Skaičių 10:27

Skaičių 10:27 LBD-EKU

o Enano sūnus Ahyra – Naftalio giminės gretas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 10:27