Michėjo 5:14

Michėjo 5:14 LBD-EKU

Įpykęs atkeršysiu tautoms, kurios nepakluso“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share