Kunigų 16
LBD-EKU

Kunigų 16

16
Permaldavimo diena
1Praėjus dviem dienoms po Aarono sūnų mirties, kai jiedu įsibrovė VIEŠPATIES akivaizdon ir numirė, VIEŠPATS kalbėjo Mozei. 2VIEŠPATS tarė Mozei:
„Sakyk savo broliui Aaronui, kad jis neitų kada užsimanęs į šventyklą #Hbr 6,19už uždangos priešais malonės sostą, esantį ant Skrynios, idant nenumirtų, nes aš pasirodysiu debesyje viršum malonės sosto. 3#Hbr 9,7Štai kaip Aaronas turi eiti į šventyklą – su jaučio iš bandos auka už nuodėmę ir su avino deginamąja auka. 4Jis užsivilks šventąją lino tuniką, jo kūną dengs lino kelnaitės, jis susijuos lino diržu ir užsidės lino turbaną. Kadangi tai šventi drabužiai, apsirengs jais po to, kai išsimaudys vandenyje. 5O iš izraelitų bendrijos jis paims du ožius aukai už nuodėmę ir vieną aviną deginamajai aukai.
6Aaronas atnašaus savo paties jautį kaip auką už nuodėmę ir atliks permaldavimą už save ir savo namus. 7Paėmęs abu ožius ir pastatęs juos prie įėjimo į Susitikimo Palapinę VIEŠPATIES akivaizdoje, 8Aaronas trauks burtus, kad patirtų, katras iš ožių yra VIEŠPAČIUI ir katras – Azazeliui. 9Ožį, burtu paskirtą VIEŠPAČIUI, Aaronas atves ir atnašaus kaip auką už nuodėmę, 10o ožys, burtu paskirtas Azazeliui, bus paliktas gyvas stovėti VIEŠPATIES akivaizdoje, kad per jį būtų atliktas permaldavimas ir Azazelis išvarytas į dykumą#16,10 Kanaaniečių ir hebrajų įsitikinimu, piktoji dvasia Azazelis gyvenusi dykumoje..
11Aaronas atnašaus savo jautį kaip auką už nuodėmę, atlikdamas permaldavimą už save ir savo namus. Jis papjaus jautį kaip auką už nuodėmę. 12Paims nuo aukuro VIEŠPATIES akivaizdoje smilkytuvą, kupiną žarijų, rieškučias sutrintų kvapių smilkalų ir nusineš už uždangos. 13Smilkalus užbers ant ugnies VIEŠPATIES akivaizdoje, kad smilkalų debesis uždengtų malonės sostą, esantį ant Sandoros Skrynios, antraip jis mirs. 14Paims truputį jaučio kraujo ir pirštu pašlakstys malonės sosto rytinį šoną, o priešais malonės sostą pirštu pašlakstys kraują septynis kartus.
15Tada #Hbr 9,12jis papjaus žmonių aukos už nuodėmę ožį, nusineš jo kraujo už uždangos ir darys su jo krauju, kaip darė su jaučio krauju, šlakstydamas malonės sostą ir priešais malonės sostą. 16Taip jis atliks permaldavimą už šventyklą, už izraelitų apeiginį nešvarumą ir už jų nusikaltimus bei visas nuodėmes. Tą pat padarys ir už Susitikimo Palapinę, stovinčią tarp jų, viduryje jų nešvarumų. 17Nė vieno žmogaus neturi būti Susitikimo Palapinėje, kai jis įeina atlikti permaldavimo šventykloje už save, savo namus ir visą Izraelio bendriją. 18Tada jis nueis prie aukuro, esančio VIEŠPATIES akivaizdoje, ir atliks permaldavimą. Paėmęs truputį jaučio kraujo ir ožio kraujo, pateps visus aukuro ragus. 19Savo pirštu patepdamas krauju septynis kartus, apvalys jį nuo visų izraelitų apeiginių nešvarumų ir pašventins.
Atpirkimo ožys
20Kai bus atlikęs permaldavimą už šventyklą, Susitikimo Palapinę ir aukurą, jis atves gyvąjį ožį. 21Tada Aaronas uždės gyvajam ožiui ant galvos abi rankas, išpažins virš jo visas izraelitų kaltes ir visus jų nusižengimus, visas jų nuodėmes sudėdamas ožiui ant galvos. O ožį per tam tikslui paskirtą žmogų išsiųs į dykumą. 22Taip ožys išneš ant savęs visas jų kaltes į tyrus.
Kai ožys bus paleistas dykumoje, 23#Ez 44,19Aaronas įeis į Susitikimo Palapinę, nusivilks lino drabužius, kuriuos apsivilko įeidamas į šventyklą, ir ten juos paliks. 24Jis nuplaus savo kūną vandeniu šventoje vietoje ir apsivilks savo drabužius. Tada išeis ir atnašaus savo deginamąją auką ir žmonių deginamąją auką, atlikdamas permaldavimą už save ir už žmones. 25Aukos už nuodėmę taukus pavers dūmais ant aukuro. 26Žmogus, kuris paleidžia ožį Azazeliui, išsiskalbs drabužius ir nusiplaus kūną vandeniu. Tada jis gali pareiti į stovyklą. 27Atnašos už nuodėmę jautis ir atnašos už nuodėmę ožys, kurių kraujo buvo atnešta permaldavimui šventykloje atlikti, bus išnešti #Hbr 13,11už stovyklos. Jų oda, mėsa ir išmatos bus sudegintos ugnyje. 28Žmogus, kuris juos degina, išsiskalbs drabužius ir nusiplaus kūną vandeniu. Tada jis gali sugrįžti į stovyklą.
29 # Kun 23,26-32; Sk 29,7-11 Štai jums amžinas įstatymas. Septinto mėnesio dešimtą dieną jūs marinsite save#16,29 T. y. pasninkausite, visiškai susilaikydami nuo maisto., ir nei čiabuvis, nei ateivis, gyvenantis tarp jūsų, nesiims jokio darbo. 30Tą dieną bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarūs nuo visų savo nuodėmių VIEŠPATIES akivaizdoje. 31Tai bus jums visiško šabo poilsis, ir jūs turite marintis; tai amžinas įstatymas. 32Kunigas, kuris buvo pateptas ir pašventintas būti kunigu vietoj savo tėvo, atliks permaldavimą. Vilkėdamas lino drabužiais, šventuoju apdaru, 33jis atliks permaldavimą už šventyklą, atliks permaldavimą už Susitikimo Palapinę ir aukurą, atliks permaldavimą už kunigus ir visus bendrijos žmones. 34Štai jums amžinas įstatymas: atlikti permaldavimą izraelitų labui už visas jų nuodėmes kartą per metus“.
Ir Mozė padarė, kaip VIEŠPATS buvo jam įsakęs.