Joelio 1
LBD-EKU

Joelio 1

1
Skėrių rykštė
1 VIEŠPATIES žodis Petuelio sūnui Joeliui.
2Išklausykite tai, seniūnai,
išgirskite, visi krašto gyventojai!
Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis
arba jūsų protėvių dienomis?
3Pasakokite apie tai savo vaikams,
jūsų vaikai tepasakoja savo vaikams,
o jų vaikai – tolesnei kartai.
4Kas liko nuo skėrių vikšrų,
suėdė skraidantys skėriai.
Kas liko nuo skraidančių skėrių,
suėdė šokinėjantys skėriai.
Kas liko nuo šokinėjančių skėrių,
suėdė skėriai rijikai.
5Pabuskite, girtuokliai, ir verkite;
aimanuokite, visi vyno gėrėjai,
dėl saldaus vyno;
jis atitrauktas jums nuo burnos.
6Prieš mano kraštą pakilo tauta,
galinga ir nesuskaičiuojama.
Jos #Apr 9,8dantys – liūto,
o iltys – liūtės.
7Ji nuniokojo mano vynmedžius
ir pakenkė mano figmedžiams;
ji nulupo jų žievę ir numetė žemėn,
palikdama jų šakas baltas.
8Raudok tarsi mergelė, vilkinti ašutine,
dėl savo jaunystės vyro!
9Javų atnašos ir liejamosios aukos
dingo iš VIEŠPATIES Namų.
Kunigai, VIEŠPATIES tarnai,
gedi.
10Laukai nuniokoti, žemė gedi,
nes javai sunaikinti,
naujo vyno nėra,
aliejus išseko.
11Baisėkitės, artojai,
aimanuokite, vynuogininkai,
dėl kviečių ir miežių,
nes laukų derlius žuvo.
12Vynmedis vysta,
figmedis svyra.
Granatmedis, palmė ir obelis,
visi laukų medžiai nuvytę.
Ir žmonių džiaugsmas dingsta.
13Vilkitės ašutinę ir raudokite, kunigai,
aimanuokite, aukuro tarnai!
Ateikite, išbūkite naktį su ašutine,
mano Dievo tarnai,
nes jūsų Dievo Namams trūksta javų atnašų
ir liejamųjų aukų.
14Paskelbkite pasninką,
sušaukite į iškilmę bendriją.
Surinkite seniūnus
ir visus krašto gyventojus
į VIEŠPATIES, jūsų Dievo, Namus
ir maldaukite VIEŠPATĮ.
15Ak, ta diena!
# Iz 13,6 VIEŠPATIES diena jau arti,
ji ateina kaip sunaikinimas iš Visagalio.
16Argi ne mūsų pačių akyse
atimamas maistas,
o iš mūsų Dievo Namų –
džiaugsmas ir linksmybė?
17Sėklos sudžiūva po grumstais,
sandėliai ištuštinti,
svirnai nugriauti,
nes nebėra grūdų.
18Kaip kenčia gyvuliai!
Galvijų bandos klajoja suglumusios,
nes nėra ganyklos;
net avių kaimenės apstulbintos.
19 VIEŠPATIE, tavęs šaukiuosi,
nes ugnis surijo tyrlaukių ganyklas
ir liepsnos sudegino visus laukų medžius.
20Net laukiniai žvėrys žvelgia į tave,
nes išdžiūvo upės,
ir ugnis surijo tyrlaukių ganyklas.